Στο 7,2% διαμορφώθηκε στο τρίτο τρίμηνο του 2008 η ανεργία, σταθερή σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο, όπως ανακοίνωσε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος ΕΣΥΕ.

Είναι το μικρότερο ποσοστό ανεργίας για το τρίτο τρίμηνο του έτους από το 1998, έτος από το οποίο η Έρευνα Εργατικού Δυναμικού άρχισε να διεξάγεται σε τριμηνιαία βάση. Στην αντίστοιχη περίοδο του 2007 ο εν λόγω δείκτης είχε αγγίξει το 7,9%. Το ποσοστό ανεργίας των γυναικών (10,8%) εξακολουθεί να είναι υπερδιπλάσιο από εκείνο των ανδρών (4,7%).

Ταυτόχρονα, παραμένει σε υψηλά επίπεδα για τους νέους, ανερχόμενη στο 15,6% για τις ηλικίες 15-29 και ακόμη υψηλότερα για τις νέες γυναίκες, στο 21%. Ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης, το ποσοστό ανεργίας βρίσκεται πάνω από το συνολικό ποσοστό στους απόφοιτους ανώτερης τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης (9,6%), καθώς και σε όσους έχουν τελειώσει το τριτάξιο γυμνάσιο (8,1%) και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (7,6%).

Τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας παρατηρούνται στα άτομα χαμηλού εκπαιδευτικού επιπέδου (5.3%) για τους απόφοιτους δημοτικού σχολείου, 4,7% για τα άτομα που έχουν τελειώσει μερικές τάξεις δημοτικού και 4,5% για τα άτομα που δεν έχουν πάει καθόλου σχολείο. Από το σύνολο των ανέργων (355.145), το 85,8% αναζητά εργασία με πλήρη απασχόληση.

Αναλυτικά, το 39% των ανέργων αναζητά αποκλειστικά πλήρη απασχόληση, ενώ το 46,8% αναζητά πλήρη, αλλά στην ανάγκη είναι διατεθειμένο να εργαστεί και με μερική απασχόληση. Ένα σημαντικό ποσοστό ανέργων (13,2%) απέρριψε κάποια πρόταση ανάληψης εργασίας για διάφορους λόγους, κυρίως επειδή: δεν ήταν ικανοποιητικές οι αποδοχές (23,1%), δεν εξυπηρετούσε ο τόπος εργασίας (23,1%) και δεν εξυπηρετούσε το ωράριο (13,8%).

Το ποσοστό των «νέων ανέργων», δηλαδή όσων εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας αναζητώντας απασχόληση, ανέρχεται στο 37,1% του συνόλου.Επισημαίνεται ότι οι μακροχρόνια άνεργοι (αυτοί που αναζητούν πάνω από 12 μήνες εργασία, ανεξάρτητα αν είναι «νέοι» ή «παλαιοί» άνεργοι), αποτελούν το 52,2% του συνόλου των ανέργων.

Πηγή: Η Ναυτεμπορική