Στο 7,2% διαμορφώθηκε το ποσοστό ανεργίας στην Ευρωζώνη το Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, όσο και τον Απρίλιο.

Σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2007 το ποσοστό της ανεργίας ήταν 0,3% χαμηλότερο.

Στο σύνολο των χωρών του ΟΟΣΑ το ποσοστό της ανεργίας διαμορφώθηκε στο 5,7%, 0,1% χαμηλότερα τόσο έναντι του περασμένου μήνα όσο και έναντι της περασμένης χρονιάς.

Πηγή: Κέρδος