Στο 8,9% διαμορφώθηκε το ποσοστό ανεργίας το δεύτερο τρίμηνο του 2009, έναντι του 7,2% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2008, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (ΕΣΥΕ).

Από το σύνολο των ανέργων (442.563) το 73,7% αναζητά εργασία πλήρους απασχόλησης. Από αυτούς που αναζητούν μισθωτή απασχόληση, το 39,5% αναζητά αποκλειστικά πλήρη απασχόληση ενώ το 47% αναζητά μεν πλήρη απασχόληση αλλά είναι διατεθειμένο να εργαστεί και με όρους μερικής απασχόλησης. Η ανεργία έπληξε περισσότερο τις γυναίκες (12,5%) και λιγότερο τους άνδρες (6,3%) ενώ οι ηλικίες που υπέφεραν περισσότερο από την ανεργία ήταν οι 15-29, όπου η ανεργία έφτασε το 17,7%.

Ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης, το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στους κατόχους μεταπτυχιακού και διδακτορικού (6,8%) και στους πτυχιούχους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (6,3%). Σύμφωνα με την ΕΣΥΕ, οι μακροχρόνια άνεργοι (όσοι δηλαδή αναζητούν εργασία από 12 μήνες και πάνω) αποτελούν το 43% του συνόλου των ανέργων ενώ κατά περιφέρεια, τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται στη Δυτική Μακεδονία (12,3%), στο Νότιο Αιγαίο (11,7%) και την Ήπειρο (10,9%).