Το ποσοστό της ανεργίας στην Ευρωζώνη, τον Απρίλιο ανήλθε στο 9,2%, στο υψηλότερο επίπεδο από το Σεπτέμβριο του 1999, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.

Στην Ευρώπη των 27, η ανεργία για τον ίδιο μήνα, διαμορφώθηκε στο 8,6%, στο υψηλότερο σημείο από τον Ιανουάριο του 2006. Τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν σε Ισπανία (18,1%), Λετονία (17,4%) και Λιθουανία (16,8%), ενώ τα χαμηλότερα σε Ολλανδία (3,0%) και Αυστρία (4,2%). Σε διάστημα ενός μόλις μήνα, ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε κατά 396.000 άτομα στη ζώνη του ευρώ για να φθάσει τα 14.579 εκατ. άτομα συνολικά. Το Μάρτιο του 2009, το ποσοστό της ανεργίας βρισκόταν στο 8,9% στις δεκαέξι χώρες της ευρωζώνης.