Η «αποκατάσταση του θεσμού των συλλογικών συμβάσεων εργασίας στην Ελλάδα» τέθηκε στο τραπέζι στη Σύνοδο του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας που, μέσω των ελεγκτών του και ύστερα από προσφυγή της ΓΣΕΕ, έχει διαπιστώσει ότι «οι νομοθετικές παρεμβάσεις οι οποίες έγιναν στο πλαίσιο της δανειακή σύμβασης καταστρατηγούν δικαιώματα διεθνών συμβάσεων για τους όρους διαπραγμάτευσης, αμοιβής, εργασίας και ασφάλισης».

Σύμφωνα με την ‘Εκθεση του ΔΓΕ, η ελληνική πλευρά συνδέει τα μέτρα που έχουν ληφθεί και τη μείωση της ποιότητας των εργασιακών δικαιωμάτων με την ανάγκη «ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, στο πλαίσιο υλοποίησης των όρων του διεθνούς δανεισμού της χώρας». Η ΓΣΕΕ θα καταθέσει στη Σύνοδο επικαιροποιημένη παρέμβαση για τις αλλαγές που έχουν γίνει χωρίς κοινωνικό διάλογο στους μισθούς και στο καθεστώς των συλλογικών συμβάσεων και της διαιτησίας (θέματα για τα οποία έχει προσφύγει και στο Συμβούλιο της Επικρατείας).

Σύμφωνα με την Έκθεση, η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει ανταποκριθεί στο αίτημα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για αναθεώρηση των εργασιακών μέτρων και δεν έχει στείλει στοιχεία για τις επιπτώσεις των μέτρων στην ποιότητα των όρων εργασίας και διαβίωσης και το εισόδημα των εργαζομένων. Κλιμάκιο του ΔΓΕ έχει συναντηθεί, πάντως, και με τα στελέχη του υπουργείου Εργασίας και με τους επικεφαλής των οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων.