Το εμπόριο αποτελεί τον κλάδο με τους περισσότερους εργαζόμενους, η πλειοψηφία των οποίων ανήκουν στη γενιά των 700 ευρώ, δουλεύοντας μάλιστα ακόμη και 6 ημέρες την εβδομάδα.

Για παράδειγμα, ένας ανειδίκευτος πωλητής σε ένα κατάστημα παίρνει μεικτά 787 ευρώ τον μήνα, ένας εργάτης 780 ευρώ, ένας ταμίας 827, μια καθαρίστρια 855 ευρώ, ενώ κάποιος που δουλεύει στο κρεοπωλείο ενός σούπερ μάρκετ λαμβάνει 827 ευρώ τον μήνα. Παρ’ όλα αυτά το εμπόριο και ειδικότερα το λιανεμπόριο, αποτελεί βασική διέξοδο στην ανεργία που μαστίζει τις μικρότερες ηλικιακά ομάδες. Δεν είναι τυχαίο, εξάλλου, ότι 24 στους 100 εργαζόμενους στο εμπόριο είναι ηλικίας από 15 έως 29 ετών, ενώ το 50% των μισθωτών αλλάζουν εργοδότη κάθε 5 χρόνια.

Την ίδια στιγμή, η μερική απασχόληση ιδιαίτερα στις μεγάλες αλυσίδες του κλάδου τείνει να γίνει καθεστώς, με ολοένα και περισσότερες εταιρείες να την υιοθετούν, ειδικότερα μετά την εφαρμογή της διεύρυνσης του ωραρίου.Σύμφωνα με στοιχεία της «Οικονομίας», τέσσερις στους δέκα εργαζόμενους (41%) στις πέντε μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ εργάζονται υπό καθεστώς της μερικής απασχόλησης. Μάλιστα, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα για την απασχόληση στο εμπόριο, το 26,2% στο σύνολο των εργαζομένων μερικής απασχόλησης χρησιμοποιείται για τη στελέχωση βάρδιας

Πηγή: Έθνος