Στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας θα υποχρεωθούν οι επιχειρήσεις να καταθέτουν, εντός 15 ημερών, όλες τις αλλαγές που κάνουν σε μισθούς και σε ωράρια εργασίας με «απευθείας» συμφωνία με τους εργαζομένους τους (δηλ. με ατομικές συμβάσεις) καθώς και τους νέους εργαζόμενους πριν αυτοί αναλάβουν εργασία.

Την υποχρέωση -που αποσκοπεί να φέρει στο φως τις ατομικές συμβάσεις και να διευκολύνει τις διασταυρώσεις στοιχείων με τα ασφαλιστικά ταμεία σε περιπτώσεις μεταβολών ή και νέων προσλήψεων εργαζομένων- καθιερώνει η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με ειδική διάταξη στο νομοσχέδιο για την αναβάθμιση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

Η διάταξη προβλέπει συγκεκριμένα:
1. Για τις μεταβολές του καθεστώτος των ήδη εργαζομένων: «Αν η επιχείρηση αλλάξει νόμιμο εκπρόσωπο ή αν υπάρξει μεταβολή των αποδοχών, ο εργοδότης υποχρεούται να καταθέσει συμπληρωματικούς πίνακες προσωπικού για τα νέα στοιχεία εντός 15 ημερών από τη μεταβολή».
2. Για τις νέες προσλήψεις εργαζομένων: «Σε περίπτωση πρόσληψης νέου εργαζομένου και σε περίπτωση αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, ο εργοδότης υποχρεούται να καταθέσει, με οποιονδήποτε τρόπο, συμπληρωματικούς πίνακες προσωπικού με τα νέα στοιχεία το αργότερο ως και την ίδια ημέρα πρόσληψης ή της αλλαγής του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και πάντως πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους».

Οι καταχωρίσεις των μεταβολών θα γίνονται, σύμφωνα με άλλη διάταξη του νομοσχεδίου, ηλεκτρονικά μέσω κοινής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του υπουργείου Εργασίας και των υπηρεσιών του ΙΚΑ, του ΣΕΠΕ και του ΟΑΕΔ. Πέρα από την καταγραφή (που σήμερα είναι ελλιπής) θα διασταυρώνονται, μέσω της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, όλα τα στοιχεία για τον αριθμό των απασχολουμένων, τις αποδοχές και τις εισφορές που αναλογούν και καταβάλλονται. Τις διασταυρώσεις θα διευκολύνει, τέλος, η υποχρεωτική πληρωμή (σταδιακά από την 1η Ιουλίου έως την 1/1/2012) των αποδοχών και των εισφορών μέσα από το διατραπεζικό σύστημα.

Μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση των ελαστικών ωραρίων και στη χρήση συμβάσεων ορισμένου χρόνου θα δώσει, πάντως, η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στις επιχειρήσεις έως το καλοκαίρι. Οι αλλαγές που ήδη συζητήθηκαν με την τρόικα θα «κλειδώσουν» έως τα τέλη Μαΐου ύστερα από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους.

Πηγή: www.imerisia.gr