Τεράστια μείωση της απασχόλησης στις περιοχές που φιλοξενούν Έλληνες τουρίστες κατέγραψε πρόσφατη μελέτη του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων.

Σύμφωνα με τη μελέτη, θέμα της οποίας ήταν «Η απασχόληση στον τουριστικό τομέα» και παρουσιάστηκε στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας, σημειώνεται μείωση της απασχόλησης σε ξενοδοχεία που εξυπηρετούν Έλληνες τουρίστες και αύξηση στα ξενοδοχεία που βρίσκονται σε παραδοσιακούς προορισμούς και εξυπηρετούν κυρίως ξένους επισκέπτες. Τα μεγαλύτερα ποσοστά μείωσης σημειώθηκαν στην Ήπειρο και την Θεσσαλία, όπου η απασχόληση μειώθηκε κατά 31,5% τον Μάιο και κατά 21,3% τον Αύγουστο, ενώ από κοντά ακολουθούν η Πελοπόννησος και η Αττική.

Αντίθετα, η μεγαλύτερη άνοδος απασχόλησης σημειώθηκε στα ξενοδοχεία της Μακεδονίας – Θράκης, στην Κρήτη αλλά και στα νησιά του νότιου Αιγαίου, όπου η απασχόληση σε ξενοδοχεία έχει αυξητική τάση από το 2008. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί πως το 2012 το ξενοδοχειακό δυναμικό της χώρας αυξήθηκε κατά 3.000 δωμάτια.