Τις Συμβουλευτικές της υπηρεσίες ενισχύει η KPMG στην Ελλάδα, ενδυναμώνοντας την ομάδα με έναν νέο partner, τον Ευθύμη Κριμιζή (Μάκη), ο οποίος ηγείται των εταιρειών του χρηματοπιστωτικού κλάδου. Ειδικότερα, ο Ε. Κριμιζής διαθέτει περισσότερα από 12 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών και έχει υποστηρίξει έναν μεγάλο αριθμό χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων τόσο για τη βελτίωση της απόδοσής τους, όσο και στη διαχείριση των κινδύνων. εμπειρία του περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση επιχειρηματικών και επιχειρησιακών πρωτοβουλιών μετασχηματισμού, καθώς και την ενίσχυση του πλαισίου διαχείρισης κινδύνων.

Επιπλέον, έχει τεχνογνωσία στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση λειτουργικών μοντέλων, στην ανάπτυξη και στην περαιτέρω ενίσχυση του πλαισίου διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL) και στην αποτελεσματική εφαρμογή νέων εποπτικών απαιτήσεων διαχείρισης κινδύνων.