Στην οικονομική και λογιστική ενοποίηση των τομέων ασφάλισης των Ταμείων κύριας ασφάλισης (ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΝΑΤ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) προχωρά το υπουργείο Εργασίας. Βάσει χρονοδιαγράμματος, η ολοκλήρωση της εναρμόνισης αναμένεται στο τέλος του χρόνου.

Όπως δήλωσε ο υπουργός, Γιάννης Βρούτσης, μετά την πρώτη συνάντηση της επιτροπής συντονισμού έργου, θα προκύψουν διοικητικά και οικονομικά οφέλη για όλους όπως εξοικονόμηση πόρων και ανθρώπινου δυναμικού (που θα διατεθεί για την ταχύτερη έκδοση συντάξεων), διαφάνεια και κατάρτιση υγιών προϋπολογισμών, αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής, μέσω ενιαίου και απλοποιημένου τρόπου είσπραξης των τρεχουσών και ληξιπρόθεσμων οφειλών, ενίσχυση της αναδιανεμητικής λειτουργίας του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Χαρακτήρισε μάλιστα το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας «μωσαϊκό εξαιρέσεων και ειδικών καθεστώτων» που οικοδομήθηκε «διαχρονικά στη βάση πελατειακών αντιλήψεων» και «παραμένει δαιδαλώδες και κατακερματισμένο».