Κατ’ εφαρμογή του Ν. 4052/12 πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 29 Ιουνίου, συνάντηση εργασίας στο Υπουργείο Εργασίας για τις διαδικασίες μεταφοράς της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας από το Υπουργείο Υγείας στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας από την 01/07/2012.

Mε τη μεταφορά της Γενικής Γραμματείας στο Υπουργείο Εργασίας κατοχυρώνεται ο ρόλος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ως επιτελικού φορέα σχεδιασμού, συντονισμού, παρακολούθησης, αξιολόγησης και εποπτείας των πολιτικών για την κοινωνική προστασία. Στο πλαίσιο αυτό το Υπουργείο έχει την ευθύνη του συντονισμού, της παρακολούθησης και συμμετοχής σε προγράμματα που άπτονται της πρόληψης και καταπολέμησης των συνθηκών αποκλεισμού με στόχο την προώθηση της εργασιακής και κοινωνικής ένταξης.