Υποχρεωτικά θα ασφαλίζονται στον ΟΑΕΕ τα μέλη Δ.Σ. με ποσοστό συμμετοχής 3% ανεξαρτήτως του αντικειμένου της επιχείρησης.

Το ενιαίο ποσοστό κατοχής μετοχών ως κριτήριο για την ασφάλιση στον ΟΑΕΕ προβλέπει διάταξη νόμου του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καταργώντας το διπλό καθεστώς που ισχύει μέχρι σήμερα (ασφάλιση μετόχων με ποσοστό 5%, εφόσον η Α.Ε. ασκεί επαγγελματική, βιοτεχνική δραστηριότητα και με 3% αν υπάρχει εμπορική δραστηριότητα). Με τη ρύθμιση αυτή αναμένεται να αυξηθεί ο αριθμός των ατόμων που θα ενταχθούν στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ. Δεν θα συμβεί το ίδιο, ωστόσο, με τους ιδιοκτήτες μικρών τουριστικών καταλυμάτων με τουριστικό σήμα λειτουργίας ΕΟΤ.