Σύμφωνα με τη μελέτη «After the Pandemic: Scaling the Impact of Sustained Work from Home Behaviors» της Strategy Analytics, ο αριθμός των ατόμων που εργάζονται από το σπίτι θα μπορούσε μακροπρόθεσμα να αυξηθεί έως και 300%, σε σχέση με τα προ κορωνοϊού επίπεδα, ενώ σημαντική αύξηση αναμένεται και για τον αριθμό των εξ αποστάσεως εργαζομένων. Αναλυτικότερα, η τηλεργασία, μεταξύ άλλων, αναμένεται να επιφέρει την εξάλειψη των δισεκατομμυρίων ταξιδιών και μετακινήσεων των εργαζομένων καθώς και τη σταδιακή μείωση των φυσικών εργασιακών χώρων και γραφείων, ενώ την εμφάνισή τους κάνουν τέσσερις νέες ομάδες εργαζομένων.

Συγκεκριμένα, η ομάδα «City Escapees», η οποία αντιπροσωπεύει το 24% των εργαζομένων, στους οποίους αρέσει να εργάζονται από το σπίτι και οι μισοί από αυτούς θέλουν να συνεχίσουν να το κάνουν για πάντα, η ομάδα «Family Jugglers» που αποτελεί το 30% των εργαζομένων, οι οποίοι δεν είναι τόσο θετικοί ως προς την εργασία από το σπίτι, η ομάδα «Struggling Commuters», η οποία αντιπροσωπεύει το 37% και περιλαμβάνει εργαζομένους χαμηλότερου εισοδήματος στο λιανικό εμπόριο, την υγεία και τη μεταποίηση, που είναι απίθανο να διατηρήσουν την τηλεργασία στο μέλλον και η ομάδα «Teleworking Lifers» που αντιπροσωπεύει το 9% των εργαζομένων, οι οποίοι ήταν πάντα εργαζόμενοι εξ αποστάσεως. Σημειώνεται ότι η εν λόγω μελέτη βασίστηκε σε 9.000 διαδικτυακές συνεντεύξεις στις ΗΠΑ, στη Γερμανία και στο Ηνωμένο Βασίλειο, που πραγματοποιήθηκαν τον Μάρτιο, τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2020.