Η CRF Athens και η Our World Group προχωρούν από τον Σεπτέμβριο 2011 σε μεταξύ τους στρατηγική συνεργασία στον τομέα παροχής υπηρεσιών ανθρωπίνου δυναμικού.

Η νέα αυτή στρατηγική συνεργασία έχει ως στόχο την παροχή βέλτιστων, ολοκληρωμένων λύσεων σε θέματα ανθρωπίνου δυναμικού για τις σύγχρονες επιχειρήσεις, καλύπτοντας ένα μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων όπως Επιλογή Στελεχών, Προγράμματα Outplacement, Υπηρεσίες HR Outscourcing, Προγράμματα Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Στελεχών σε θέματα Management, Leadership και Coaching καθώς και Assessment / Development Centres. Βασικός πυλώνας της εν λόγω στρατηγικής συνεργασίας είναι η συνδυαστική/συνεργιστική αξιοποίηση της εμπειρίας και τεχνογνωσίας των δύο εταιρειών, διατηρώντας τις επιμέρους εξειδικεύσεις τους.

Η CFR Athens αποτελεί το ελληνικό μέλος του παγκόσμιου δικτύου CFR Group, με κύρια εξειδίκευση και εμπειρία πάνω από 12 χρόνια στην Επιλογή Στελεχών, ενώ η Our World Group δραστηριοποιείται ενεργά στο χώρο των υπηρεσιών ανθρωπίνου δυναμικού από το 1994 με έδρα σε Αγγλία και Ελλάδα.