Η ICAP Group δημοσιοποίησε τις εταιρείες που μέχρι σήμερα έχουν γίνει μέλη της Κοινότητας STRONGEST COMPANIES IN GREECE, μίας πρωτοβουλίας που στοχεύει στο να δώσει θετικά μηνύματα για την αγορά, αναδεικνύοντας τις πιο συνεπείς εταιρείες και προσφέροντας σε αυτές εργαλεία αντικειμενικής προβολής της ισχύος τους, ώστε να ξεχωρίζουν.

Με τη δημοσιοποίηση αυτής της αναγνώρισης, οι εταιρείες της Κοινότητας -οι οποίες αριθμούν ήδη τις 326 μέσα σε μόλις δύο μήνες- αποσκοπούν στο να ενθαρρύνουν την εφαρμογή Καλών Πρακτικών στην πολιτική πληρωμών και γενικότερα στις συναλλαγές, καλλιεργώντας σταδιακά μία καθ’ όλα απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς κουλτούρα συνέπειας πληρωμών.

Υπενθυμίζεται ότι η ICAP Group είναι η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα αναγνωρισμένη από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Εξωτερικός Οργανισμός Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων αλλά και η μοναδική στη Ν.Α. Ευρώπη την οποία αποδέχεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως Πηγή Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων στο πλαίσιο εφαρμογής του ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Με βάση τη μοναδικότητα των αναγνωρίσεων αυτών της ICAP, το κριτήριο του ICAP Credit Rating είναι αυτό που ξεχωρίζει τις επιχειρήσεις που μπορούν να γίνουν μέλη της Κοινότητας «Strongest Companies in Greece», ήτοι τις εταιρείες με πιθανότητα εμφάνισης ασυνέπειας κάτω του 1%.