Η Κοινότητα Strongest Companies in Greece που εμπνεύστηκε η ICAP Group, συμπλήρωσε ένα χρόνο ζωής κατά τον οποίο επετεύχθησαν στο μέγιστο δυνατό οι στόχοι δημιουργίας της, με σημαντικότερον από αυτούς την ανάδειξη εταιρειών που ξεχωρίζουν λόγω της υψηλής τους πιστοληπτικής ικανότητας.

Όραμα της ICAP Group ήταν και παραμένει να δώσει στις Εταιρείες με υψηλό ICAP Rating Score ένα Certificate που θα τις βοηθήσει στις συναλλαγές και συνεργασίες τους και θα τις υποστηρίξει να τύχουν καλύτερης αντιμετώπισης από προμηθευτές, πελάτες και δανειστές εντός και εκτός συνόρων. Η πρωτοβουλία αυτή της ICAP αγκαλιάστηκε με θέρμη καθώς μέχρι σήμερα 900 εταιρείες έχουν ενταχθεί στην Κοινότητα.

Ο πετυχημένος θεσμός συνεχίζεται με τη διάθεση του Certificate Strongest Companies 2011 και αναμένεται να τύχει της ίδιας θετικής ανταπόκρισης μια και η ICAP επεξεργάζεται ήδη 150 νέες αιτήσεις. Υπενθυμίζεται ότι το εν λόγω certificate παραχωρείται κατόπιν αίτησης δωρεάν σε επιχειρήσεις των οποίων η πιστοληπτική ικανότητα κατατάσσεται στις τρεις υψηλότερες ζώνες, ΑΑ, Α και ΒΒ, της δεκάβαθμης κλίμακας του ICAP Rating Score και στις οποίες η πιθανότητα εμφάνισης ασυνέπειας στις συναλλαγές τους είναι ιδιαίτερα χαμηλή (μέση αθροιστική πιθανότητα αθέτησης 1,3%).

Με την ευκαιρία συμπλήρωσης ενός έτους από τη δημιουργία της Κοινότητας, η ICAP προχώρησε στην αξιολόγηση της επίδοσης των μελών της από την οποία προέκυψε ότι μόνο 0,6% των εταιρειών που εντάχθηκαν στην Κοινότητα το 2010 (5 επιχειρήσεις) έχουν εμφανίσει κάποιο πιστωτικό γεγονός (ήτοι επίσημα καταγεγραμμένες καθυστερήσεις η αξία των οποίων ξεπερνά το 1,5% των ετήσιων πωλήσεων της εξεταζόμενης εταιρείας, αίτηση πτώχευσης ή πτώχευση).

Από τις εταιρείες δε αυτές είχε έγκαιρα και πριν την εμφάνιση του γεγονότος ζητηθεί η απόσυρσή τους από την Κοινότητα και η μη χρήση των σχετικών λογοτύπων. Το ποσοστό αυτό είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό αφού είναι κατά πολύ μικρότερο των ορίων επίδοσης των πιστωτικών υποδειγμάτων της ICAP.

Η ICAP προκειμένου να διασφαλίσει την αξία της Κοινότητας, ιδίως στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης και των προβλημάτων ρευστότητας που αντιμετωπίζει η αγορά, παρακολουθεί στενά και συνεχώς τις επιδόσεις των μελών της Κοινότητας. Έχει δε αναπτύξει διαδικασίες μόνιμης επικαιροποίησης της λίστας αυτών και σε περιπτώσεις μη πλήρωσης των κριτηρίων προβαίνει άμεσα στην απόσυρση της ένταξης και ζητά την παύση χρήσης των σχετικών λογοτύπων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά και δωρεάν για τα μέλη τα οποία αποτελούν την Κοινότητα μέσω του www.icap.gr.