Η ΕΕΔΕ, αναγνωρίζοντας ότι η εκπαίδευση αποτελεί και πρέπει να αποτελεί επένδυση για τους ανθρώπους, προσκαλεί τα στελέχη επιχειρήσεων να δηλώσουν έγκαιρα τη συμμετοχή τους για τα Μεταπτυχιακά & Πιστοποιούμενα εκπαιδευτικά προγράμματα του Β’ Εξαμήνου 2019 από τις 25 Ιουνίου έως και τις 25 Ιουλίου, με 22% έκπτωση.

Υπενθυμίζεται ότι τα executive εκπαιδευτικά προγράμματα έχουν σχεδιαστεί για την ανάπτυξη και ενίσχυση απαραίτητων soft skills που ζητά η αγορά εργασίας, όπως Leadership, Effective Communication, Team Building, Creativity.