Ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα πέτυχε το πρώτο εξάμηνο του 2023, η Sunlight Group, μέλος του διεθνούς επενδυτικού ομίλου «Olympia», με τα έσοδα να αυξάνονται κατά 201,5% και τα κέρδη κατά 141%.

Ειδικότερα, η εταιρεία επιτάχυνε την οργανωτική και οικονομική της ανάπτυξη, με την εν λόγω αύξηση να οφείλεται κυρίως στην πρώτη ενοποίηση των εταιρειών που αποκτήθηκαν πρόσφατα, στην αύξηση του όγκου πωλήσεων, ιδίως στην αγορά της Βόρειας Αμερικής, και στην υψηλή ζήτηση για τις ενεργειακές λύσεις του ομίλου.

Παράλληλα, στις 31 Ιουνίου 2023, η Sunlight Group στο σύνολό της απασχολούσε συνολικά 3.244 άτομα, δηλαδή 1.689 περισσότερα από ό,τι το 2022, σημειώνοντας αύξηση 90,9%, ενώ το 56,2% των εργαζομένων βρισκόταν εκτός Ελλάδας. Ειδικά στη Γερμανία (λόγω των εξαγορών Triathlon και A. Mueller) και στις ΗΠΑ, το ποσοστό των εργαζομένων αυξήθηκε σημαντικά το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Επιπρόσθετα, οι δαπάνες της εταιρείας για μισθούς, παροχές και φόρους ανήλθαν σε 77 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2023, αυξημένες κατά 174,7% σε σχέση με τα 28 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους.

Τέλος, η Sunlight Group κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους παρείχε περισσότερες από 16.600 ώρες εκπαίδευσης στους εργαζομένους της. Πρόκειται για αύξηση της τάξης του 48% περίπου σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.