Ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα εξαμήνου, με αύξηση της τάξης του 45% στον Κύκλο Εργασιών και 31% στα προσαρμοσμένα Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανακοίνωσε η Sunlight Group, μέλος του διεθνούς επενδυτικού Ομίλου Olympia. Αναλυτικότερα, το πρώτο εξάμηνο του 2022, η εταιρεία συνέχισε να αναπτύσσεται με διψήφιους ρυθμούς, ακολουθώντας την τάση που καταγράφεται από το 2021.

Έτσι, Ο κύκλος εργασιών για το Α΄ εξάμηνο του 2022 ανήλθε σε €183 εκατ. έναντι €126 εκατ. στο ίδιο διάστημα της περασμένης χρονιάς. Παράλληλα, η εταιρεία συνεχίζει να υλοποιεί τη διαφοροποιημένη στρατηγική της, επενδύοντας σημαντικά σε ανθρώπινο δυναμικό. Συγκεκριμένα, στις 31 Ιουνίου 2022 η μητρική εταιρεία και οι θυγατρικές της απασχολούσαν συνολικά 1.535 ανθρώπους, 329 περισσότερους σε σχέση με το ίδιο διάστημα το 2021 (+27%), ενώ, πλέον, το 27% των εργαζομένων της εταιρείας απασχολείται εκτός Ελλάδας.

Επιπρόσθετα, πάνω από το 30% του ανθρώπινου δυναμικού της είναι ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, ενώ οι δαπάνες της εταιρείας για μισθούς, παροχές και φόρους το Α΄ εξάμηνο του 2022 ανήλθαν σε €23 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 41% σε σχέση με τα €16,3 εκατ. της προηγούμενης χρονιάς. Τέλος, η Sunlight Group έχει αυξήσει από €65.000 το Α’ εξάμηνο του 2021 σε €110.000 το αντίστοιχο διάστημα του 2022 τις δαπάνες της για την εκπαίδευση του προσωπικού (+69%).