Την ένταξη νέων διευθυντικών στελεχών στο ανθρώπινο δυναμικό της και τη δημιουργία Γενικών Διευθύνσεων ανακοίνωσε η Sunlight Group. Συγκεκριμένα, στη θέση του Εκτελεστικού Οικονομικού Διευθυντή τοποθετείται ο Carlo Crosetto, ενώ τον ρόλο του Διευθυντή Πληροφορικής και Ψηφιοποίησης ανέλαβε ο Asier Merelas.

Επιπλέον, στη Διεύθυνση Έρευνας και Ανάπτυξης προστέθηκαν οι Dimitri Ottaviano, Διευθυντής Engineering and Product Development και Carlo Novarese, Διευθυντής Engineering for Lithium Cells Manufacturing. Παράλληλα, η εταιρεία προχωρά στη δημιουργία επτά Γενικών Διευθύνσεων, οι οποίες αποτελούν τη νέα Εκτελεστική Επιτροπή της Sunlight Group.

Oι νέες αυτές Διευθύνσεις είναι: Γενική Διεύθυνση δραστηριοτήτων Αμερικής, με επικεφαλής τον Εκτελεστικό Διευθυντή και CEO της Sunlight Batteries USA, Todd M. Sechrist, Γενική Διεύθυνση Οικονομικών (CFO) και Εφοδιαστικής Αλυσίδας, με Εκτελεστικό Οικονομικό Διευθυντή τον Carlo Crosetto, Γενική Διεύθυνση Παραγωγής, με Εκτελεστικό Διευθυντή τον Κώστα Πασπάλα, Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Ανάπτυξης, με Εκτελεστικό Διευθυντή (CTO) τον Δρ. Νικόλαο Τσιουβάρα, Γενική Διεύθυνση Εμπορικής και Προϊοντικής Ανάπτυξης, με προσωρινό Εκτελεστικό Διευθυντή τον  Λάμπρο Μπίσαλα, Γενική Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης, με Εκτελεστική Διευθύντρια την Βάσω Γάλλου και τη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού, με Εκτελεστικό Διευθυντή τον Βασίλη Γαβρόγλου.