Ισχυρές λειτουργικές και οικονομικές επιδόσεις παρουσίασε το 2023 η Sunlight Group, μέλος του διεθνούς επενδυτικού Oμίλου Olympia. Συγκεκριμένα, τα έσοδα της εταιρείας ανήλθαν σε 1.087,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας σημαντική αύξηση από 416,5 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος και άνω των 120 εκατ. ευρώ σε ετησίως συγκρίσιμη βάση. Παράλληλα, τα κέρδη σημείωσαν βελτίωση κατά 141%, ενώ 124,4 εκατ. ευρώ διατέθηκαν για Κεφαλαιουχικές Δαπάνες.

Επιπρόσθετα, στις 31 Δεκεμβρίου 2023, η Sunlight Group διέθετε συνολικά 3.630 εργαζομένους, καταγράφοντας σημαντική αύξηση κατά 2.075 άτομα σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ήτοι ποσοστό ανάπτυξης 133%. Το 56,2% του ανθρώπινου δυναμικού δραστηριοποιείται εκτός των συνόρων της Ελλάδας, με αξιοσημείωτη επέκταση να παρατηρείται κυρίως στη Γερμανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ οι δαπάνες της εταιρείας για μισθούς, παροχές και κοινωνική ασφάλιση αυξήθηκαν σε 155,8 εκατ. ευρώ το 2023, έναντι 53,3 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

«Το 2023, φτάσαμε σε μια σημαντική καμπή της πορείας μας, εστιάζοντας στην ενίσχυση της δεξαμενής ταλέντων μας για να συνεχίσουμε να προωθούμε την μελλοντική αναπτυξιακή μας πορεία. Με μια ενισχυμένη ομάδα, ξεκινάμε μια συνολική αναδιοργάνωση με στόχο την προώθηση μεγαλύτερης ευελιξίας και διαρθρωτικής σαφήνειας στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μας που συνεχίζουν να αποτελούν πηγή έμπνευσης για εμάς. Οι άνθρωποί μας είναι οι συντελεστές αυτής της επιτυχίας και ανυπομονώ να δω τι μπορούμε να επιτύχουμε όλοι μαζί στη συνέχεια» σημείωσε, μεταξύ άλλων, ο Λάμπρος Μπίσαλας, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Sunlight.