Έχοντας υιοθετήσει ένα υβριδικό μοντέλο εργασίας, η Κωτσόβολος ανέπτυξε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Supercharging Virtual Leaders», το οποίο ολοκληρώθηκε πρόσφατα και αποτελούνταν από 3 δράσεις.

Συγκεκριμένα, οι 92 εργαζόμενοι της εταιρείας που τηλε-ηγούνται συμμετείχαν στο εν λόγω πρόγραμμα, ούτως ώστε να αποτελέσουν ένα κομμάτι της εξέλιξης της Κωτσόβολος. Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, πραγματοποιήθηκε, σε συνεργασία με την Amnis, ένα «Leading Virtually» εργαστήρι, το οποίο αφορούσε στην ανάπτυξη των leadership skills για αποτελεσματική τηλε-ηγεσία.

Στη συνέχεια, έλαβε χώρα η δράση Αdopting 1:1 Meetings, η οποία σχετιζόταν με την υιοθέτηση και τον προγραμματισμό των 1:1 meetings με τα μέλη της ομάδας, καθώς και με την παροχή χρήσιμων εργαλείων και πλαισίου για την αποτελεσματική διεξαγωγή τους. Τέλος, ακολούθησε η δράση My Team’s Preferences, με στόχο τη διερεύνηση των επικοινωνιακών προτιμήσεων των μελών της ομάδας για αποτελεσματικότερη επικοινωνία και καλύτερα αποτελέσματα στο πλαίσιο της τηλεργασίας.