Την Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 θα πραγματοποιηθεί από το Supply Chain Institute συνέδριο με τίτλο «Η ανθρώπινη διάσταση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας» στο Sofitel Athens Airport.

Διευθυντές HR και Supply Chain θα παρουσιάσουν από κοινού case studies, μεθοδολογίες και θα μοιραστούν με τους συνέδρους εμπειρίες. Οι θεματικές ενότητες που θα αναπτυχθούν είναι τέσσερις καλύπτοντας μεγάλο μέρος των σύγχρονων αλλαγών που πραγματοποιούνται στον κλάδο. Στην πρώτη ενότητα θα γίνει λόγος για τις επιχειρησιακές λειτουργίες και τη «χρέωσή» τους στις Διευθύνσεις. Στην επόμενη ενότητα θα συζητηθούν πρακτικές εργασιακής ευελιξίας, περίγραμμα εργασίας/job profiles και δείκτες μέτρησης της Απόδοσης KPIs.

Στην τρίτη ενότητα θα συζητηθούν οι νέες εργασιακές σχέσεις βάσει Μνημονίου και η καθημερινή λειτουργία των Κέντρων Διανομής, ενώ στην τελευταία θα παρουσιασθούν τα αποτελέσματα της έρευνας που διενήργησε το Supply Chain Institute για τις εργασιακές τάσεις στην Εφοδιατική Αλυσίδα καθώς επίσης, οι σύνεδροι θα αποκτήσουν εικόνα για το ύψος των αποδοχών σε βασικά επαγγέλματα μέσω Tele Voting που θα πραγματοποιηθεί την ημέρα του συνεδρίου. Πληροφορίες: www.scisce.eu.