Η HUMANTEC ανακοινώνει τα παρακάτω εκπαιδευτικά προγράμματα για τον Νοέμβρη και τον Δεκέμβρη:

  • Ολικό Κόστος Logistics & Customer Service (30 Νοεμβρίου)
  • Διοίκηση Συμβάσεων – Αποτελεσματική Προετοιμασία και Υλοποίηση για την Πρόβλεψη και Αντιμετώπιση Κινδύνων (30 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου)
  • Ανάπτυξη Στρατηγικής Προμηθειών – Managing Supply Risk (30 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου)
  • Πληροφοριακά Συστήματα ERP στην Εφοδιαστική Αλυσίδα (3 Δεκεμβρίου)
  • Πρόβλεψη της Ζήτησης και Διοίκηση Αποθεμάτων για Στελέχη Προμηθειών και Εφοδιασμού (7-8 Δεκεμβρίου)
  • KPI’s – Μέτρηση Απόδοσης Συστημάτων Εφοδιασμού & Προμηθειών (7 Δεκεμβρίου)
  • Τιμολογιακή Πολιτική Προμηθευτών – Μέθοδοι Κοστολογικής Ανάλυσης για τη Διαμόρφωση των Τιμών (9 Δεκεμβρίου)
  • Σχεδιασμός και Κατάρτιση Προϋπολογισμών Προμηθειών – Έλεγχος και Αναφορά (10 Δεκεμβρίου)
  • Αξιολόγηση & Επιλογή Προμηθευτών – Μελέτη & Ανάλυση Οικονομικών Δεικτών (14-15 Δεκεμβρίου)
  • Μεθοδολογία Διαπραγματεύσεων στην Προμηθευτική Αλυσίδα – Στόχοι και Τεχνικές (14-15 Δεκεμβρίου).

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το [email protected]