Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος, ανταποκρινόμενος στην πρωτοβουλία του Δικτύου Συνεργασίας για το Θαλάσσιο Περιβάλλον, συμμετείχε την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου, στον εθελοντικό καθαρισμό του υγροτόπου στη Βραυρώνα.

Τα μέλη του ΣΒΠΕ έδωσαν το «παρών» και συμμετείχαν στον δεύτερο αυτό εθελοντικό καθαρισμό, απομακρύνοντας μεγάλο όγκο απορριμμάτων και άχρηστων υλικών. Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στην ευρύτερη φιλοσοφία του ΣΒΠΕ, για τη διασφάλιση της αποφυγής διαρροής πλαστικών προς το περιβάλλον, αλλά και για την υιοθέτηση μιας αποτελεσματικής κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα.