Η εταιρεία διαχείρισης ξενοδοχείων SWOT Hospitality υπέγραψε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, με στόχο την αναβάθμιση του τουριστικού τοπίου στη χώρα.

Με τη σύμπραξή της με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και κεντρικό άξονα το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) ΜΒΑ Tourism Management του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, η SWOT Hospitality «έχει την ευκαιρία να παρέχει την τεχνογνωσία της και να συμβάλει στη διεύρυνση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο ενός αναγνωρισμένου στην Ελλάδα και το εξωτερικό προγράμματος, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο», όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η οποία καταλήγει:

«Το όραμα των δύο μερών είναι να εξοπλίσει τους μελλοντικούς ηγέτες του κλάδου του τουρισμού με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τη νοοτροπία που απαιτούνται για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της καινοτομίας, επηρεάζοντας παράλληλα θετικά τις τοπικές κοινότητες και διατηρώντας τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά των τουριστικών προορισμών».