Την απάντηση στο ερώτημα των παιδιών, «Τι θέλω να κάνω σε πέντε χρόνια από τώρα, αλλά και πώς θα το καταφέρω;», έρχεται να δώσει η νέα σύμπραξη της Mytilineos, στο πλαίσιο της ΕΚΕ, με τον οργανισμό The Tipping Point.

Συγκεκριμένα, η Mytilineos εγκαινιάζει τη συνεργασία της με τον οργανισμό The Tipping Point, στηρίζοντας την υλοποίηση του ομώνυμου βιωματικού εκπαιδευτικού προγράμματος σε 15 σχολεία ανά την Ελλάδα, για το σχολικό έτος 2019-2020. Το πρόγραμμα δίνει την ευκαιρία σε μαθητές και μαθήτριες να μάθουν περισσότερα για τις σπουδές ή το επάγγελμα που θέλουν να ακολουθήσουν, ώστε να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι ενόψει των σημαντικών ακαδημαϊκών και επαγγελματικών αποφάσεων, ενώ υλοποιείται εξ ολοκλήρου με τη χρήση της νέας τεχνολογίας μέσω live mentoring (συνεδρίες). Σημειώνεται ότι απώτερος στόχος είναι τόσο η ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας σε τοπικό επίπεδο όσο και η πληρέστερη ενημέρωση των νέων, προκειμένου να ακολουθήσουν την κατάλληλη εκπαίδευση που θα διευκολύνει την εύρεση εργασίας στην Ελλάδα και τη μείωση του brain drain.