Υπό τη δαμόκλειο σπάθη της διαθεσιμότητας, θα βρεθούν το αμέσως προσεχές διάστημα περίπου 13.000 υπάλληλοι 700 φορέων του Δημοσίου, οι οποίοι σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης μπαίνουν σε διαδικασία συγχώνευσης - κατάργησης.

Σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά ο αρμόδιος υφυπουργός Μανούσος Βολουδάκης το σχετικό νομοσχέδιο θα είναι έτοιμο περί τα τέλη Μαρτίου, ενώ οι 700 φορείς για τους οποίους προτείνονται καταργήσεις και συγχωνεύσεις εποπτεύονται από 14 συνολικά υπουργεία και η επιλογή τους προέκυψε από τον έλεγχο περίπου 1.500 φορέων. Από αυτούς σε πλήρη κατάργηση «οδεύουν» μόνο οι 73.

Πρόκειται στη συντριπτική τους πλειοψηφία για μικρούς φορείς καθώς σύμφωνα με την ηγεσία του υπουργείου «δεν είναι εύκολο να καταργηθούν ή να συγχωνευθούν μεγάλοι φορείς του Δημοσίου όπως ο ΟΑΕΔ ή το ΙΚΑ». Πρόκειται για το δεύτερο «κύμα» καταργήσεων και συγχωνεύσεων, που ακολουθεί τους πρώτους 21 φορείς, οι οποίοι έχουν ήδη καταργηθεί με νόμο και αποτέλεσαν τον «πιλότο» για τους νέους σχεδιασμούς.

Ωστόσο, σε αντίθεση με το προσωπικό εκείνων των φορέων που στο σύνολό τους μετακινήθηκαν σε άλλες υπηρεσίες, δεν υπάρχει η ίδια δέσμευση για τους 13.000 υπηρετούντες στους φορείς των οποίων επίκειται η συγχώνευση – κατάργηση. Με δεδομένη τη μνημονιακή υποχρέωση της χώρας για 25.000 αποχωρήσεις εντός του 2013, θεωρείται βέβαιο ότι ένα μέρος αυτών των υπαλλήλων θα οδηγηθούν ως πλεονάζον προσωπικό σε διαθεσιμότητα.