Δύο από τις μεγαλύτερες εταιρείες συμβούλων HR στον κόσμο, η Towers Perrin και η Watson Wyatt προχώρησαν σε επί ίσοις όροις συγχώνευση τον Ιούλιο του 2009.

Οι τομείς στους οποίους μέχρι πρότινος δραστηριοποιούνταν οι δύο εταιρείες καθώς και οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσέφεραν, λειτουργούν συμπληρωματικά με αποτέλεσμα το νέο σχήμα να αποτελεί τη νούμερο 1 εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων στον κόσμο σε θέματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. Στην Ελλάδα η εταιρεία εκπροσωπείται από την Zeler & Company.