Το συνέδριο Σύγχρονο Εργασιακό Περιβάλλον και Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση, που πραγματοποιείται στις 20 Ιουνίου στο Συνεδριακό Κέντρο Δαΐς, έχει στόχο να δώσει πρακτικές απαντήσεις στα στελέχη της διεύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού και προς τις τρεις αυτές κατευθύνσεις.

1. Ενημέρωση για τις επικείμενες αλλαγές (ηλεκτρονική κάρτα εργασίας, ασφαλιστικές εισφορές, ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, ενδοεπιχειρησιακές συμβάσεις, συλλογικές διαπραγματεύσεις, φορολογικό, κλπ.)
2. Ερμηνεία της ήδη ισχύουσας νομοθεσίας και του νέου εργασιακού πλαισίου
3. Πρακτική εφαρμογή των μέτρων.

Σε κάθε ενότητα στελέχη της διεύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού αναπτύσσουν τα θέματα που αντιμετωπίζουν και συνομιλούν με τους αντίστοιχους πολιτειακούς εκπροσώπους και εξειδικευμένους και έμπειρους νομικούς και συμβούλους.

Το επόμενο κύμα αλλαγών που θα απασχολήσει τα στελέχη της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού αφορά στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης.

Στο συνέδριο ειδικοί θα συνομιλήσουν με την αγορά ανθρώπινου δυναμικού, θα γνωμοδοτήσουν και θα απαντήσουν σε καίρια ερωτήματα όπως:

  • Ποιες είναι οι αναμενόμενες εξελίξεις στην ασφαλιστική νομοθεσία;
  • Πότε προβλέπεται να τεθούν σε ισχύ;
  • Πώς μπορεί η Διεύθυνση HR να δημιουργήσει Τ.Ε.Α. των εργαζομένων του οργανισμού;
  • Πώς μπορούν τα Τ.Ε.Α. να βοηθήσουν στην ενίσχυση των αμοιβών των στελεχών και στην ενδυνάμωση του συνταξιοδοτικού τους εισοδήματος;

Περισσότερες πληροφορίες: www.employmentlaw.gr.