Συγκρατημένη άνοδο στις 84 μονάδες σημείωσε ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP-CEO General Index) το τέταρτο τρίμηνο του 2011, όπως καταγράφηκε από την τριμηνιαία έρευνα που διεξάγεται στους Διευθύνοντες Συμβούλους/Γενικούς Διευθυντές των μεγαλυτέρων ελληνικών επιχειρήσεων από την Εταιρεία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) σε συνεργασία με την ICAP Group. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε την περίοδο 20/12/2011 έως 09/01/2012.

Ο δείκτης επηρεάστηκε κατά ένα μέρος θετικά από την σταθεροποίηση της πολιτικής κατάστασης με το σχηματισμό νέας κυβέρνησης που ανέλαβε να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της χώρας προς τους δανειστές στο πλαίσιο του νέου τριετούς οικονομικού προγράμματος 2012-2014, ωστόσο το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον μέσα στο οποίο πρέπει να λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα εξακολουθεί να επιδρά αρνητικά.

Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης παρέμεινε στα ίδια επίπεδα έναντι του προηγούμενου τριμήνου, ενώ η αναστροφή της καθοδικής πορείας του δείκτη προσδοκιών και η διαμόρφωσή του στις 97 μονάδες οφείλεται στη μείωση του ποσοστού των CEO που προβλέπουν δυσμενέστερες μελλοντικές εξελίξεις.

Αναλυτικά, ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης της χώρας διαμορφώθηκε στις 96 μονάδες με το συντριπτικό ποσοστό των CEO (96%) να θεωρεί ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας είναι δυσμενέστερη έναντι του περασμένου έτους. Οι προσδοκίες των CEOs για την οικονομική κατάσταση της χώρας ένα έτος μετά αποτυπώνονται στην άνοδο του δείκτη στις 115 μονάδες. Την εξέλιξη του δείκτη επηρέασε θετικά η αύξηση σε 10% του ποσοστού των CEOs που αισιοδοξούν ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας θα βελτιωθεί στο επόμενο έτος, έναντι 7% το προηγούμενο τρίμηνο.

Ο δείκτης για την τρέχουσα απασχόληση παρουσίασε άνοδο στις 54 μονάδες έναντι 47 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEO που δήλωσε ότι η απασχόληση στις επιχειρήσεις είναι μικρότερη σε σύγκριση με ένα έτος πριν ανήλθε σε 42% έναντι 50% το προηγούμενο τρίμηνο. Η μείωση αυτή επηρέασε θετικά τον δείκτη. Ο δείκτης προσδοκιών απασχόλησης σημείωσε μικρή άνοδο στις 84 μονάδες από 79. Οι θετικότερες προσδοκίες καταγράφονται στη βιομηχανία, όπου το ποσοστό των CEO που προβλέπουν μικρότερο αριθμό εργαζομένων συρρικνώθηκε σε 45% έναντι 66% το προηγούμενο τρίμηνο.

Εκτός των βασικών ερωτήσεων που υποβάλλονται κάθε τρίμηνο στους CEO, ζητήθηκε επιπλέον η γνώμη τους σχετικά με τον χρόνο διεξαγωγής των επόμενων εθνικών εκλογών. Μόλις το 9% δήλωσε ότι θα πρέπει να πραγματοποιηθούν όχι αργότερα από τον Μάρτιο του 2012 όπως είχε συμφωνηθεί από τα κόμματα που στηρίζουν την παρούσα κυβέρνηση.

Ωστόσο, ποσοστό 53% (που αυξάνεται στο 59% για το εμπόριο) συμφωνεί ότι πρέπει να γίνουν όταν ολοκληρωθεί το έργο της κυβέρνησης ακόμα και αν αυτό συμβεί μετά τον Μάρτιο του 2012. Αξιόλογο ποσοστό των CEO (38%) θεωρεί ότι η κυβέρνηση πρέπει να παραμείνει μέχρι τη συνταγματική λήξη της θητείας της παρούσας Βουλής, δηλαδή μέχρι τον Οκτώβριο του 2013, μερίδιο που αυξάνεται σε 47% για τη βιομηχανία, ενώ μειώνεται στο 30% για το εμπόριο.