Η εταιρεία ανεύρεσης υψηλόβαθμων στελεχών SpenglerFox Hellas, στράφηκε σε δείγμα πολυεθνικών και ελληνικών εταιρειών προκειμένου να διαπιστώσει πώς διαμορφώνεται η στρατηγική τους σε θέματα προσλήψεων ανθρώπινου δυναμικού τους τελευταίους μήνες.

Στο αντίστοιχο ερώτημα στις αρχές του έτους, το 59% των ερωτηθέντων είχε δηλώσει ότι είχε αναπροσαρμόσει τη στρατηγική του και δε θα προχωρούσε σε νέες προσλήψεις. Σύμφωνα με το νέο δείγμα, οι εταιρείες παραμένουν σαφώς επηρεασμένες από την οικονομική κρίση, με το 58% να δηλώνει ότι διατηρεί συγκρατημένη πολιτική. Ωστόσο, ένα μικρό ποσοστό δηλώνει ότι γίνονται κάποια βήματα και ότι υπάρχει η πρόθεση να ξεκινήσουν νέες προσλήψεις μέχρι το τέλος του έτους.

Σε επίπεδο κλάδων, ο τομέας της Βαριάς Βιομηχανίας εμφανίζει τα υψηλότερα ποσοστά όσον αφορά στην διατήρηση της αναπροσαρμοσμένης και συντηρητικής στρατηγικής. Κάποια θετικά μηνύματα έρχονται από τον Τραπεζικό τομέα και τις Υπηρεσίες όπου εκεί ένα 50% σημείωσε το άνοιγμα νέων θέσεων τους επόμενους μήνες.

Η SpenglerFox διεξήγε την ίδια έρευνα και σε άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Τα αποτελέσματα είναι και πάλι ανάλογα καθώς και σ’ αυτές τις χώρες ένα ποσοστό της τάξης του 59% δεν θα προχωρήσει σε προσλήψεις, με την Ουγγαρία να σημειώνει το υψηλότερο ποσοστό. Η πολιτική αυτή στις περισσότερες περιπτώσεις συνιστάται από το εξωτερικό όσον αφορά στις πολυεθνικές.

Τα μηνύματα είναι πιο θετικά για την Τουρκία, την Ρωσία και την Πολωνία όπου είναι πιθανότερο οι εταιρείες να προχωρήσουν σε προσλήψεις.