Υποχρεωτικές, για το σύνολο του κλάδου των ασφαλιστικών εταιρειών αλλά και για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις των Χανίων, κηρύχθηκαν με δύο αποφάσεις που υπέγραψε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνας Μιχαηλίδου, κατόπιν ομόφωνης γνωμοδότησης της Ολομέλειας του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας (ΑΣΕ), οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) των εργαζομένων στις ασφαλιστικές εταιρείες και στα ξενοδοχεία των Χανίων.

Οι προβλέψεις των Σ.Σ.Ε. αφορούν τις αποδοχές, τα επιδόματα, τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, επεκτείνονται και ισχύουν υποχρεωτικά για όλους τους εργαζόμενους στα ξενοδοχεία των Χανίων και στις ασφαλιστικές εταιρείες, ανεξάρτητα αν οι εργαζόμενοι ανήκουν σε κάποια συνδικαλιστική οργάνωση και αντιστοίχως ανεξάρτητα αν οι εργοδότες μετέχουν σε εργοδοτική οργάνωση που είχε υπογράψει τη Σ.Σ.Ε. Ειδικότερα στην Σ.Σ.Ε. για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης προβλέπεται πως ο μισθός στο πρώτο κλιμάκιο είναι 1.024 ευρώ και φθάνει στα 1.396 ευρώ στο 14ο κλιμάκιο.

Επίσης προβλέπεται επίδομα πτυχίου ίσο με ποσοστό 18% επί του εκάστοτε βασικού μισθού του εργαζόμενου ή 10% για πτυχιούχους σχολών ανώτερης εκπαίδευσης πρώην ΤΕΙ, αλλά και επίδομα διδακτορικού και επίδομα master που είναι ίσο με ποσοστό 28% και 23% αντίστοιχα, επί του βασικού μισθού. Η Σ.Σ.Ε. των ασφαλιστικών εταιρειών προβλέπει επίσης επίδομα τοκετού που έχει οριστεί στα 1.000 ευρώ, επίδομα γάμου αλλά και επίδομα τέκνων.