Συνάντηση ανάμεσα στον Σύλλογο Προσωπικού της Alpha Bank και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της τράπεζας, Βασίλη Ψάλτη πραγματοποιήθηκε «με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ εργαζομένων και Διοίκησης, την αντιμετώπιση δυσλειτουργιών και κυρίως την ενδυνάμωση της θέσης των εργαζομένων στην πορεία ανασυγκρότησης της Τράπεζας και την επιβεβαίωση της ηγετικής παρουσίας της στο τραπεζικό σύστημα».

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Προσωπικού Τάσος Γκιάτης αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στην Alpha Bank, δηλώνοντας παράλληλα ότι ο Σύλλογος «δεν μηδενίζει οποιασδήποτε μορφής οικονομική παροχή που βασίζεται στην αξιολόγηση των εργαζομένων, όμως αυτή η πολιτική δεν μπορεί να καταργεί οριζόντιες οικονομικές ενισχύσεις». Παράλληλα τόνισε ότι «εξ’ αυτού του λόγου θεωρούμε πολύ σημαντική την πρωτοβουλία της Τράπεζας για την εμπροσθοβαρή καταβολή των αυξήσεων της Κλαδικής Σύμβασης ΟΤΟΕ-Τραπεζών από 1.4.2024».

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, Β. Ψάλτης τόνισε ότι η τράπεζα εξαντλεί τα περιθώρια προκειμένου να υποστηρίξει τους ανθρώπους της σε αυτό το περιβάλλον υψηλού πληθωρισμού, επιτυγχάνοντας την εμπροσθοβαρή καταβολή της Κλαδικής Σύμβασης. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συλλόγου Προσωπικού της Alpha Bank, «είναι εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι ο κ. Ψάλτης επιβεβαίωσε ότι θεωρεί τη συνδρομή όλων των συναδέλφων ως αποφασιστικής σημασίας τόσο για την επιτυχή υλοποίηση των μέχρι σήμερα δράσεων που έφεραν την Τράπεζα σε θέση ισχύος όσο, βεβαίως και για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων που έχουν τεθεί με ορίζοντα το 2025».

Ο Β. Ψάλτης παρείχε τη διαβεβαίωση ότι ο στόχος είναι η ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε υποδομές των κρίσιμων για το μέλλον της τράπεζας περιοχών, η περαιτέρω ενίσχυση των υπηρεσιών και προϊόντων που προσφέρονται στους πελάτες της «και βεβαίως η διαμόρφωση ενός νέου περιβάλλοντος εργασίας που θα ανταποκρίνεται στα υψηλότερα διεθνή πρότυπα».

Σύμφωνα με τον Σύλλογο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της τράπεζας «αναγνώρισε πως για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων που έχουν τεθεί απαιτείται δημιουργία διαφορετικών μονοπατιών εξέλιξης των συναδέλφων και ανάδειξής τους στην Τράπεζα και στη συνέχεια η εκπαίδευση και εντατικότερη ενημέρωση τους, ώστε να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της Τράπεζάς μας».

Τέλος, άμεσα θα λειτουργήσουν οι επιτροπές στις οποίες συμμετέχει ο Σύλλογος (ψηφιακός μετασχηματισμός, εξελικτική πορεία εργαζομένων, Υγεία και Ασφάλεια) «όπου υπεύθυνα με επεξεργασμένες προτάσεις θα αποδείξει, για μία ακόμη φορά, ότι ο Σύλλογος είναι εδώ, στηρίζει τη θέση των εργαζομένων και φυσικά στηρίζει με απόλυτο και ξεκάθαρο τρόπο την προσπάθεια ανοδικής πορείας της Τράπεζας».