Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού προχωρά σε συμφωνία με την Microsoft στην Ελλάδα, που αφορά στην ενίσχυση των δεξιοτήτων των εγγεγραμμένων ανέργων πάνω στις νέες τεχνολογίες και στην πληροφορική.

Η κίνηση αυτή του ΟΑΕΔ εντάσσεται στην πολιτική του που στοχεύει μέσω συνεργασιών κοινωνικού χαρακτήρα με φορείς και εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στις τεχνολογίες αιχμής και στην πληροφορική, να παράσχει στους ανέργους σημαντικές ευκαιρίες βελτίωσης των γνώσεων και προσόντων τους, χωρίς καμιά επιβάρυνση. ημειώνεται ότι τα στοιχεία της συμφωνίας και οι λεπτομέρειές της θα παρουσιαστούν σήμερα.