Ο Όμιλος PEOPLECERT υπέγραψε συμφωνία με την Pearson VUE για τη διάθεση των πιστοποιήσεων ITIL σε 165 χώρες σε όλο τον κόσμο, μέσω των Εξουσιοδοτημένων Εξεταστικών Κέντρων της Pearson VUE.

Η Pearson VUE (www.pearsonvue.com) δραστηριοποιείται στις εξετάσεις πιστοποίησης σε όλο τον κόσμο, μέσω του εκτεταμένου δικτύου εξεταστικών κέντρων σε 165 χώρες. Η Pearson VUE είναι μια δραστηριότητα του ομίλου Pearson, ενός πολυεθνικού ομίλου στον οποίο μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνονται ο Όμιλος Financial Times, η εκδοτική Pearson και ο όμιλος Penguin. Μετά την ανάληψη της διενέργειας των εξετάσεων για τα πιστοποιητικά ITIL σε όλο τον κόσμο, η συνεργασία με την Pearson VUE, είναι ένα ακόμη σημαντικό βήμα του Ομίλου PEOPLECERT (πρώην Όμιλος ECDL Ελλάς) στην προσπάθειά του για δυναμική παρουσία σε διεθνές επίπεδο.