Να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις για την υπογραφή νέας κλαδικής συλλογικής σύμβασης στο εμπόριο συμφώνησαν εκπρόσωποι εργοδοτών και εργαζομένων του κλάδου.

Η συμφωνία προβλέπει ότι οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να ολοκληρωθούν το αργότερο ως τις 31 Δεκεμβρίου. Έως τότε οι μισθοί θα παραμείνουν αμετάβλητοι, δηλαδή αποφεύγεται η μείωση μισθών που θα προέκυπτε με τη λήξη της μετενέργειας. Στην «Κοινή Συμφωνία – Πρωτόκολλο Διαπραγμάτευσης» που υπέγραψαν οι εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων προβλέπεται επίσης ότι η νέα κλαδική σύμβαση θα έχει αναδρομική ισχύ από 1ης Νοεμβρίου 2013.

Το πρωτόκολλο υπέγραψαν οι πρόεδροι της ΕΣΕΕ, Βασίλης Κορκίδης, της ΓΣΕΒΕ, Γιώργος Καββαθάς και της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Μεταξία Στεκουλέα λαμβάνοντας υπόψη, όπως επισημαίνεται στο κείμενο, «τη βούληση συνέχισης του διαλόγου και των μεταξύ τους διαπραγματεύσεων λόγω της κρισιμότητας των υπό διαπραγμάτευση ζητημάτων και της μη επίτευξης προς το σκοπό αυτό αμοιβαία ικανοποιητικών λύσεων αλλά και την ανάγκη προστασίας τόσο των εργοδοτών όσο και των εργαζομένων του εμπορίου». Σε δήλωσή του ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Β. Κορκίδης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε την τελευταία στιγμή «έστω και μετά το χρόνο λήξης της παλαιάς σύμβασης και έναρξης των όρων της μετενέργειας».