Το DEREE-The American College of Greece και το Anatolia College της Θεσσαλονίκης υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας με το Ίδρυμα Fulbright, ώστε το ίδρυμα να ενημερώνει το ελληνικό κοινό για τις εξετάσεις γλωσσομάθειας στην Αγγλική γλώσσα που προσφέρουν στο ελληνικό κοινό το DEREE και το Anatolia σε συνεργασία με το πολιτειακό πανεπιστήμιο Michigan State University (MSU - Certificate of English Language Competency και MSU - Certificate of English Language Proficiency).

Το DEREE και το Anatolia, τα δύο αρχαιότερα και μεγαλύτερα μή-κερδοσκοπικά αμερικανικά εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ευρώπη, προσφέρουν κατ’ αποκλειστικότητα τις εξετάσεις του MSU στη Νότια και στη Βόρεια Ελλάδα αντίστοιχα.

Η υπογραφή του μνημονίου έγινε στo νεοκλασικό κτίριο του DEREE στην Πλάκα από τον Πρόεδρο του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος Dr. David G. Horner, τον Πρόεδρο του Ανατόλια, Dr. Hans Giesecke και την Εκτελεστική Διευθύντρια του Ιδρύματος Fulbright στην Ελλάδα, Άρτεμις Ζενέτου.

Οι εξετάσεις του Michigan State University δίνονται κάθε Μάιο και Δεκέμβριο και σχεδιάστηκαν από το MSU ειδικά για τις ανάγκες του ελληνικού κοινού, με ευαισθησία τόσο προς τις πολιτιστικές ιδιαιτερότητες των Ελλήνων όσο και την ηλικιακή σύνθεση των διαγωνιζομένων.

Οι εξετάσεις του MSU είναι αποδεκτές από το ΑΣΕΠ σαν τεκμήριο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας κατά την πρόσληψη στο ελληνικό δημόσιο και τους οργανισμούς του.