Συμφωνία συνεργασίας με πολλαπλά οφέλη τόσο για τους νέους, φοιτητές και ερευνητές, όσο και για τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στην ελληνική περιφέρεια, υπέγραψαν οι διοικήσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του ΣΕΒ, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Κοζάνης την Παρασκευή 15 Απριλίου.

Ειδικότερα, η εν λόγω συμφωνία περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την παροχή προγραμμάτων εκπαίδευσης από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, με σκοπό την ενίσχυση των δεξιοτήτων και τη συμβολή στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων-μελών του ΣΕΒ, προσφορά πρακτικής άσκησης σε φοιτητές του Πανεπιστημίου από τις επιχειρήσεις-μέλη του ΣΕΒ,, αλλά και εκπόνηση αναλύσεων ή μελετών, καθώς και εφαρμοσμένης ακαδημαϊκής έρευνας για θέματα που άπτονται του ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων-μελών του ΣΕΒ.

Επιπρόσθετα, προβλέπεται η διασύνδεση και η δικτύωση με την αγορά εργασίας, μέσω φυσικών ή ηλεκτρονικών συναντήσεων ανώτερων και ανώτατων στελεχών των επιχειρήσεων-μελών του ΣΕΒ με τους φοιτητές, καθώς και με τη διοργάνωση διαλέξεων, επισκέψεων σε επιχειρήσεις και «ημερών καριέρας».