Στην υπογραφή Σύμφωνου Συνεργασίας προχώρησαν ο Όμιλος Σφακιανάκη και το Mediterranean College, προσφέροντας πολλαπλά οφέλη, τόσο στην εκπαιδευτική εμπειρία των φοιτητών, όσο και στις ευκαιρίες δικτύωσης και επιμόρφωσης των στελεχών.

Αναλυτικότερα, το πλάνο δράσης της συνεργασίας, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει τη διεξαγωγή guest lectures από στελέχη της εταιρείας στους φοιτητές, τον προγραμματισμό εκπαιδευτικών επισκέψεων στις εγκαταστάσεις του ομίλου, συμμετοχή στο Employability Fair του κολλεγίου και της πρόσβασης των φοιτητών στα job openings της εταιρείας, τη δυνατότητα πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης στα επιμέρους τμήματα του ομίλου, τη δυνατότητα σχεδιασμού και υλοποίησης κοινών εκπαιδευτικών και επιστημονικών εκδηλώσεων, αλλά και την παροχή ειδικών επιδοτήσεων διδάκτρων στους εργαζόμενους και στους Α’ βαθμού συγγενείς αυτών.

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την έναρξη της συνεργασίας μας με το Mediterranean College. Η σύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης με την επιχειρηματική πρακτική αποτελεί προτεραιότητά για τον Όμιλο Σφακιανάκη. Προσβλέπουμε σε μια συνεργασία με δυναμική και ουσία» δήλωσε η Ζέτα Ζιόβα, Chief HR Officer & Corporate Affairs.