Πρόκειται για μία πρωτοβουλία του προέδρου των Ευρωπαίων Πληροφορικών, Βύρωνα Νικολαΐδη, ακαδημαϊκών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ.κ. Γιώργου Δουκίδη, Διομήδη Σπινέλλη, Κατερίνας Πραματάρη, Πάνου Λουρίδα, του προέδρου της HePIS Νίκου Φαλδαμή και 40 σημαντικών εταιρειών και επιχειρηματικών φορέων, η οποία στοχεύει στην αντιμετώπιση της ανεργίας, κυρίως των νέων, μέσω της εκπαίδευσής τους και της καλλιέργειας ψηφιακών δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου.

Η πρωτοβουλία ονομάζεται Συμμαχία για την Ψηφιακή Απασχολησιμότητα (Alliance for Digital Employability) και στοχεύει στην κάλυψη του κενού που εμφανίζεται και στην Ελλάδα στην αγορά της Πληροφορικής. Ο στόχος της Συμμαχίας για την Ψηφιακή Απασχολησιμότητα θα επιτευχθεί με την ταχύρρυθμη εκπαίδευση υποψηφίων σε υψηλού επιπέδου ψηφιακές δεξιότητες και την άμεση απορρόφησή τους από την αγορά εργασίας σε θέσεις προγραμματιστών.

Η πρώτη δράση της Συμμαχίας, θα είναι η πραγματοποίηση του 1ου Coding Bootcamp για Επαγγελματίες. Αυτό θα εκπαιδεύσει εντατικά τους πρώτους 40 συμμετέχοντες στον προγραμματισμό για την ανάπτυξη εφαρμογών. Το 1ο Coding Bootcamp θα διεξαχθεί από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τη CEPIS και τη HePIS και μέσα από μια ταχύρρυθμη εκπαίδευση 12+2 εβδομάδων (Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2016) οι συμμετέχοντες (κυρίως άτομα με υπόβαθρο θετικών επιστημών) θα εκπαιδευτούν στον προγραμματισμό και θα προσληφθούν άμεσα από εταιρείες-χορηγούς του προγράμματος.