Το SYNERGIA, το πρώτο Forum για τη συνεργασία εταιρειών συμβούλων μάνατζμεντ από τις χώρες του Εύξεινου Πόντου, διοργανώθηκε από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) στο πλαίσιο του Black Sea Trade & Investment Promotional Programme (BSTIP) με την υποστήριξη του Συνδέσμου Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ).

Στο Forum συμμετείχαν 20 ελληνικές εταιρείες συμβούλων μάνατζμεντ – μέλη του ΣΕΣΜΑ οι οποίες είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν 50 εκπροσώπους συμβουλευτικών εταιρειών από τη Βουλγαρία, την Ουκρανία, τη Ρωσία, τη Σερβία και την Τουρκία, με σκοπό την αναζήτηση νέων εταίρων, τη διεύρυνση επιχειρηματικών ευκαιριών, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και τη δυνατότητα δικτύωσης.