Συμφωνία για τη συμμετοχή της Ελλάδας στο Πρόγραμμα "Νέων Επαγγελματικών Στελεχών" του UNDP υπεγράφη σήμερα στο ΥΠ.ΟΙ.Ο στο πλαίσιο συνεργασίας του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και του Αναπτυξιακού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNDP).

Η συμφωνία προβλέπει τη χρηματοδότηση από την Ελλάδα της εργασίας δέκα Ελλήνων επαγγελματιών για δύο έτη, με δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασής τους. Η υπογραφή της συμφωνίας έγινε από τον Γενικό Γραμματέα του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών Γιάννη Σιδηρόπουλο και τον Διευθυντή της Μονάδας Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων του UNDP, Martin Santiago- Herrero.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το Πρόγραμμα του UNDP “Junior Professional Officers – JPO” αφορά σε νέους επαγγελματίες που απασχολούνται τόσο σε περιφερειακά προγράμματα του UNDP, όσο και στα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού, για χρονικό διάστημα που καθορίζεται από τις δωρήτριες χώρες. Το Πρόγραμμα παρέχει συνεχή «ροή» στελεχιακού δυναμικού που εργάζεται σε θέματα ανάπτυξης των αναπτυσσόμενων χωρών και αποτελεί μία μορφή βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών.

Η εργασία των στελεχών αυτών υποστηρίζεται οικονομικά από τις χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα JPO. Με το Πρόγραμμα αυτό, εξυπηρετούνται συγκεκριμένοι στόχοι των δωρητριών χωρών σύμφωνα με τις προτεραιότητές τους σε χώρες της επιλογής τους.

Πηγή: Εmea Business Monitor