Νέα παράταση μέχρι και τις 24 Ιουλίου έδωσε το υπουργείο Εργασίας αναφορικά με την β’ φάση της διαδικασίας υποβολής της δήλωσης ένταξης στον Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για τον μήνα Ιούνιο. Ειδικότερα, οι εργοδότες υποχρεούνται να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στο ΠΣ Εργάνη, στην οποία θα αναφέρουν τις μηνιαίες δηλωθείσες μικτές αποδοχές του εργαζόμενου με καθεστώς πλήρους απασχόλησης και τις αντίστοιχες μηνιαίες καθαρές αποδοχές του, τις καταβαλλόμενες αποδοχές στον εργαζόμενο, κατά το μήνα ένταξής του στον Μηχανισμό με βάση τις μειωμένες ώρες εργασίας και τον IBAN.

Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να δηλώνουν το συμβατικό ωράριο πλήρους απασχόλησης και το ωράριο μειωμένης απασχόλησης των εργαζομένων τους για τον μήνα που εντάσσονται στον Μηχανισμό είτε με ανεξάρτητες και αυτοτελείς δηλώσεις ανά εβδομάδα, είτε με μία δήλωση άπαξ στην αρχή του μήνα για όλη τη χρονική περίοδο ένταξης ή με περισσότερες τμηματικές – αθροιζόμενες δηλώσεις για τον μήνα, είτε, τέλος, με μία δήλωση άπαξ στην αρχή οποιουδήποτε ορισμένου χρονικού διαστήματος, εντός του μήνα αναφοράς, και για όλη τη χρονική περίοδο ένταξης ή με περισσότερες τμηματικές – αθροιζόμενες δηλώσεις κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.