Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 30 Οκτωβρίου στην Αθήνα πρόγευμα εργασίας με την Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ράνια Αντωνοπούλου για τη συνεργασία του Υπουργείου και του CSR Hellas γενικά, και ειδικότερα για το πρόγραμμα GEFYRA.

Στη συνάντηση συμμετείχαν 40 περίπου υψηλόβαθμα στελέχη που εκπροσωπούσαν επιχειρήσεις και επιχειρηματικούς φορείς-μέλη του CSR Hellas και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Από την πλευρά του CSR Hellas παρουσιάστηκε το Πρόγραμμα GEFYRA και υπογραμμίστηκε η σημασία της σύμπραξης δημοσίου – ιδιωτικού τομέα στον σχεδιασμό πολιτικών για το μέλλον, με σκοπό την αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεργίας και της ένταξης στην αγορά εργασίας των νέων που βρίσκονται εκτός απασχόλησης ή εκπαίδευσης πανευρωπαϊκά.

Μεταξύ άλλων, συζητήθηκε η δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας και του δικτύου των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο CSR Hellas για την αξιοποίηση του προγράμματος, προκειμένου να προσφερθεί απασχόληση σε νέους με υψηλά προσόντα. Η πρόταση της Αναπληρώτριας Υπουργού προς τις επιχειρήσεις ήταν να επεκταθεί η πρωτοβουλία του CSR Hellas έτσι ώστε, σε συνέχεια της πρακτικής άσκησης και της επαγγελματικής κατάρτισης, η οποία θα χρηματοδοτηθεί αποκλειστικά στο πλαίσιο της ΕΚΕ, οι επιχειρήσεις να προβούν σε πρόσληψη διάρκειας 12 μηνών.