Στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να παρέχει αξιόπιστη ενημέρωση για κάθε τρέχουσα εξέλιξη, η εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και Συμβούλων Επιχειρήσεων RSM Stylianou, πραγματοποιεί την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2010, στις 17.00, στο ξενοδοχείο INTERCONTINENTAL, Συνάντηση Φορολογικής Ενημέρωσης με θέμα: «Νέος Φορολογικός Νόμος & Προοπτικές Επιχειρηματικής Ανάπτυξης».

Η Συνάντηση απευθύνεται σε Οικονομικούς Διευθυντές, Φοροτεχνικούς Συμβούλους και Προϊσταμένους Λογιστηρίου, κι έχει ως στόχο να παρουσιάσει, με τη βοήθεια καταξιωμένων εισηγητών, τις πρόσφατες φορολογικές αλλαγές και το πώς αυτές οι εξελίξεις επηρεάζουν την οικονομική δραστηριότητα των σύγχρονων επιχειρήσεων.

Κεντρικός εισηγητής της εκδήλωσης της RSM Stylianou θα είναι ο Γιώργος Κορομηλάς, Οικονομολόγος, Φορολογικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων και Συγγραφέας, ο οποίος θα παρουσιάσει εκτενώς το πλαίσιο υλοποίησης και τις προοπτικές που δημιουργεί ο νέος φορολογικός νόμος, καλύπτοντας θέματα όπως η φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων, η διανομή κερδών και οι φορολογικοί συντελεστές, η περαίωση φορολογικών υποθέσεων, καθώς και οι διασταυρώσεις και ο φορολογικός έλεγχος.

Μεταξύ των εισηγητών της Συνάντησης Φορολογικής Ενημέρωσης θα είναι και ο Στέλιος Παπαδημητρίου, Δικηγόρος και Φορολογικός Σύμβουλος, ο οποίος θα ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τις εξωχώριες εταιρείες και το φόρο ακινήτων, τις τριγωνικές συναλλαγές, καθώς και το ΦΠΑ Υπηρεσιών. Επίσης, στην εκδήλωση έχει προσκληθεί να συμμετάσχει με ομιλία του και ο Ιωάννης Καπελέρης, Ειδικός Γραμματέας του ΣΔΟΕ. Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ.: 210 672 9158.