Στο πλαίσιο της συνεχής επαγγελματικής ανάπτυξης και υποστήριξης των μελών του, ο Ελληνικός Σύνδεσμος Coaching (HCΑ) διοργανώνει την 4η «Συνάντηση Γνώσης» με θέμα τις ηθικές παραμέτρους που διέπουν τη σχέση coach και coachee στα πλαίσια της σύμβασης του coaching.

Η «Συνάντηση Γνώσης» θα έχει διαδραστικό χαρακτήρα και θα πραγματοποιηθεί στις 28 Ιουνίου στο ξενοδοχείο Electra Palace, στην Αθήνα, σε συνεργασία με το European Mentoring and Coaching Council (EMCC). Κύρια ομιλήτρια και συντονίστρια θα είναι η Alison Hodge, μέλος του EMCC Αγγλίας, η οποία κατέχει την πιστοποίηση στο επίπεδo «Master Practitioner» στο coaching, διεθνούς αναγνώρισης, καθώς και επαγγελματική εμπειρία άνω των 20 χρόνων στο χώρο του coaching.

Στο σημερινό πολιτικό και οικονομικό κλίμα υπάρχει αβεβαιότητα και ασάφεια σε πολλούς τομείς όπου το coaching έχει ήδη καθιερωθεί και γίνει αποδεχτό, ενώ παράλληλα έχει ξεκινήσει μια συζήτηση για έναν κοινό Κώδικα Δεοντολογίας για όλους τους συνδέσμους coaching σε διεθνές επίπεδο.

Η συγκεκριμένη ημερίδα θα κινηθεί σε αυτή τη βάση και οι συμμετέχοντες θα κληθούν να μετάσχουν ενεργά:

  • στη διερεύνηση των αξιών και προκαταλήψεων που θεμελιώνουν το coaching, ιδιαίτερα στο σημερινό κλίμα.
  • στη μελέτη ενός ρεαλιστικού σεναρίου (case study), με σκοπό την ανάδειξη των διαφορετικών στοιχείων που εμπλέκονται σε πολυμερείς, ηθικές συμβάσεις.
  • και στη διερεύνηση των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων και στην αντιμετώπιση των ακούσιων συνεπειών των ηθικών αποφάσεων που παίρνουμε.

Η μοναδική αυτή «Συνάντηση Γνώσης» απευθύνεται σε ανεξάρτητους coaches οι οποίοι μπορούν να αναζητούν συμβουλές και υποστήριξη στη διαχείριση πολυσυμμετοχικών καταστάσεων, αλλά και σε στελέχη που έχουν τον ρόλο εσωτερικού Coach ή mentor, οι οποίοι συχνά αντιμετωπίζουν διλήμματα για την εμπιστευτικότητα, τη σύγκρουση συμφερόντων και τη διαχείριση των ορίων.

Ενδιαφέρει επίσης και αγοραστές υπηρεσιών coaching και mentoring οι οποίοι είναι σημαντικό να είναι εξοικειωμένοι με τις βασικές αρχές και τις κατευθυντήριες γραμμές που θεμελιώνουν το coaching. Δουλεύοντας με τον Κώδικα Δεοντολογίας του EMCC, θα μπορέσουν να αποκτήσουν μια καλύτερη εκτίμηση ορισμένων θεμάτων που σχετίζονται με συμβάσεις μεταξύ coach και coachee, που βασίζεται η προσέγγιση του coach και πώς μπορούν να υποστηρίξουν τις ηθικές συμβάσεις (ethical contracting).

Η συμμετοχή σε προηγούμενη «Συνάντηση Γνώσης» του Συνδέσμου σχετικά με τον Κώδικα Δεοντολογίας, δεν είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση της «Συνάντησης Γνώσης» της 28ης Ιουνίου, καθώς θα υπάρξουν νέες πληροφορίες και πρακτικές προσεγγίσεις διαφορετικές από προηγούμενες «Συναντήσεις Γνώσεις».

Η ημερίδα θα ξεκινήσει στις 17:00 και θα ολοκληρωθεί στις 20:00, αφήνοντας χρόνο για προσωπικές συζητήσεις και δικτύωση, με τη συνοδεία ενός κοκτέιλ και με θέα στην Ακρόπολη. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου: www.hca.com.gr.