Αν πιστεύετε στην ιδέα του «μάνατζμεντ από τα 10.000 μέτρα», προσέξτε. Όσο μεγαλύτερο είναι το ύψος από το οποίο πιστεύετε ότι διοικείτε, τόσο πιο σκληρό θα είναι το πλήγμα από την πτώση σας.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μάνατζμεντ στις Βρυξέλλες δίνει μερικούς από τους καλύτερους ορισμούς της στρατηγικής: από σύγχρονους, όπως «στρατηγική είναι η τοποθέτηση ενός οργανισμού μέσα στο ανταγωνιστικό του πλαίσιο», μέχρι κάποιους περισσότερο θεωρητικούς, αλλά εξίσου ρεαλιστικούς, όπως «στρατηγική είναι η τέχνη του να είσαι συνεχώς τυχερός».

Για ορισμένους κλάδους ο ορισμός γίνεται ακόμη πιο ξεκάθαρος, όπως ο «Κανόνας του Δέκα τοις Εκατό», που υιοθέτησαν οι Ιάπωνες όταν ανταγωνίζονταν την Intel στα τσιπ μνήμης. Η στρατηγική του να μειώνουν κατά 10% τις τιμές τους κάθε φορά που η Intel παρουσίαζε ένα νέο τσιπ επέτρεψε στους Ιάπωνες να παραμείνουν στο παιχνίδι του ανταγωνισμού, ενώ ταυτόχρονα δούλευαν σκληρά στο μέτωπο της έρευνας μέχρι που κατόρθωσαν να καλύψουν την απόσταση στον τεχνολογικό τομέα.

Πολλοί Γενικοί Διευθυντές μπορούν να αναπτύξουν στρατηγικές. Ακόμη περισσότεροι μπορούν να υλοποιήσουν τις στρατηγικές ιδιαίτερα αποτελεσματικά.  Ωστόσο, οι Γενικοί Διευθυντές που σπανίζουν είναι αυτοί που μπορούν να κάνουν τη σύνδεση μεταξύ των δύο – αυτοί που γεννήθηκαν να ηγούνται και είναι προορισμένοι να πετύχουν.

Η σύνδεση μεταξύ στρατηγικής και υλοποίησης είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις και ένα από τα σημαντικότερα καθήκοντα του Γενικού Διευθυντή. Από τις παρουσιάσεις του PowerPoint® μέχρι τα ανασηκωμένα μανίκια η απόσταση είναι μεγάλη. Χρειάζεται ένα ιδιαίτερο είδος μάνατζερ: του προορισμένου να πετύχει!

Σε αυτό το άρθρο θα μάθετε πώς να διαχειρίζεστε τη στρατηγική. Θα γνωρίσετε έννοιες και συστήματα που θα σας βοηθήσουν να αναπτύξετε στρατηγικές, να τις ευθυγραμμίσετε, να τις μεταδώσετε και να τις υλοποιήσετε.

Η επιτυχημένη σύνδεση μεταξύ στρατηγικής και υλοποίησης δημιουργεί υψηλότερα επίπεδα αφοσίωσης, ιδιοκτησίας και μομέντουμ. Κάνει περισσότερο ευδιάκριτους και πιο στενά αλληλένδετους τους ρόλους των εργαζομένων στον οργανισμό.

Στρατηγική-Κατανόηση-Ευθυγράμμιση-Εταιρικοί Στόχοι
Γνωρίζουν όλοι οι εργαζόμενοι ποια είναι η στρατηγική της εταιρείας; Αντιλαμβάνονται όλα τα επίπεδα του οργανισμού τη στρατηγική με τον ίδιο τρόπο;
Απλοποιήστε τη στρατηγική, ώστε να μπορεί να εντυπωθεί στο μυαλό και στην καρδιά των ανθρώπων του οργανισμού, από τους μάνατζερ μέχρι και τον τελευταίο εργαζόμενο της γραμμής παραγωγής.

Η απλοποίηση αυξάνει την οριζόντια και κάθετη κατανόηση, καθώς και την πίστη και την αφοσίωση προς τη στρατηγική. Ο Γενικός Διευθυντής πρέπει να κάνει εύκολα κατανοητή τη στρατηγική για τη μονάδα του.

Όλοι μας έχουμε βρεθεί σε συναντήσεις στρατηγικής από τις οποίες οι μάνατζερ φεύγουν περισσότερο μπερδεμένοι απ’ ό,τι ήταν πριν από τη συνάντηση.
Αναφέρομαι στις συναντήσεις όπου 40-100 μάνατζερ συγκεντρώνονται στην αίθουσα ενός ξενοδοχείου για δύο μέρες, βομβαρδίζονται με χιλιάδες διαφάνειες του PowerPoint® και στη συνέχεια επιστρέφουν στη βάση τους με ένα βιβλιαράκι 50 σελίδων για να το μοιραστούν με τις μονάδες τους.

Πώς μπορείτε να απλοποιήσετε τη στρατηγική;
Απλοποιήστε τη στρατηγική χρησιμοποιώντας μια σύνοψη της μιας σελίδας μόνο, που θα καλύπτει:
• Το γενικό στόχο της εταιρείας, όπως εκφράζεται από τη στρατηγική.
• Τις βασικές παραμέτρους της στρατηγικής, τα ορόσημα, τα χρονοδιαγράμματα και τους βασικούς παίκτες.
• Τι σημαίνει η στρατηγική για τη μονάδα σας και τι περιμένετε από τους ανθρώπους σας.
 – Ποιοι στόχοι επηρεάζονται;
 – Ποια χρονοδιαγράμματα εφαρμόζονται;
 – Πώς επηρεάζεται η κατανομή των πόρων;
• Ποιος είναι ο ρόλος κάθε ατόμου στη στρατηγική.
• Ποιος θα είναι ο τελικός προορισμός του ταξιδιού, δείχνοντας το πριν και το μετά.
• Ποια θα είναι τα οφέλη – ενίσχυση της εταιρείας, οικονομικά οφέλη, τοποθέτηση κ.λπ.

Όσο λιγότερο χαρτί ή όσες λιγότερες διαφάνειες χρησιμοποιήσετε, τόσο πιο αποτελεσματικά θα έχετε απλοποιήσει τη στρατηγική σας. Όσο πιο σύνθετη και εκτεταμένη είναι η στρατηγική, τόσο πιο απλό και ξεκάθαρο πρέπει να είναι το μήνυμα που θα την περιγράφει.

Η Περίπτωση του Συγγραφέα
Ο Συγγραφέας, Κλάδος Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης, Παρίσι, Γαλλία

«Είμαι πιστός οπαδός της υπεραπλούστευσης καθώς και της σε υπέρμετρο βαθμό επικοινωνίας της στρατηγικής. Δεν πρόκειται να πείσεις ή να ευθυγραμμίσεις πέρα από κάποιο όριο, όμως ακόμη κι αν το κάνεις, το αποτέλεσμα είναι θετικό, καθώς αυτό σημαίνει πως πλησιάζεις στην υπέρμετρη επιτυχία.

Σε μια πρόσφατη αλλαγή στρατηγικής της Bristol-Myers Squibb οι επιχειρηματικές μονάδες σε όλο τον κόσμο κλήθηκαν να προσαρμόσουν τα μοντέλα και τη δομή τους.

Παρά την επιθετική στρατηγική, το πιεστικό χρονοδιάγραμμα και τους προικισμένους ηγέτες, η υλοποίησή της σε όλο τον κόσμο εξαρτιόταν από την ευθυγράμμιση του διεθνούς χαρτοφυλακίου ή την απουσία της. Όσο μικρότερη ήταν η σύνδεση του χαρτοφυλακίου, τόσο μεγαλύτερη έπρεπε να είναι η αλλαγή του μοντέλου, όπως συνέβαινε στον τομέα Μέσης Ανατολής, Ανατολικής Ευρώπης, Τουρκίας και Αφρικής, του οποίου ήμουν υπεύθυνος εκείνη την περίοδο.Για να την απλοποιήσω, δημιούργησα την έννοια της “αναδιάρθρωσης”: μια προσέγγιση εφτά βημάτων για την επικοινωνία της στρατηγικής, την εφαρμοσιμότητά της στη μονάδα μας και για την παρακολούθηση της υλοποίησής της… όλα σε μία και μόνο σελίδα!

Αυτή η μία σελίδα ήταν το βασικό εργαλείο επικοινωνίας της στρατηγικής μας. Σε διάστημα δύο χρόνων μοιράστηκε πάνω από 100 φορές σε περισσότερες από 20 χώρες. Καθ’ όλη την τριετία της αναδιάρθρωσης σε κάθε συνάντηση που συμμετείχα ρωτούσα αν κάποιος από τους συμμετέχοντες δεν είχε γνώση αυτής της σύνοψης. Αν έστω και ένας έλεγε “όχι”, αφιέρωνα δέκα λεπτά για να τη μελετήσουμε. Πιστεύετε ότι το μήνυμά μου ήταν αρκετά δυνατό;».

Συμπεράσματα
Υπεραπλουστεύσατε τη στρατηγική σε τέτοιο βαθμό, ώστε ο νυχτοφύλακας ή η τηλεφωνήτρια να είναι σε θέση να την περιγράψει σε 30 δευτερόλεπτα.
• Όσο λιγότερο χαρτί ή όσες λιγότερες διαφάνειες χρησιμοποιήσετε για να περιγράψετε τη στρατηγική, τόσο ευκολότερα μπορεί να μεταδοθεί και να κερδίσει τη στήριξη των εργαζομένων.
• Θα έχετε πετύχει την τέλεια σύνδεση στρατηγικής και υλοποίησης όταν κάθε εργαζόμενος θα μπορεί να περιγράψει πώς ο ρόλος του συνδέεται με την εταιρική στρατηγική και ποια θα είναι η προσωπική του συνεισφορά στην επίτευξη των στόχων της εταιρείας.