Συνδρομές – Προσφορές

Το HR Professional αποτελεί πολύτιμο εργαλείο, περιλαμβάνοντας πλούσια θεματολογία σε τομείς που απασχολούν τους επαγγελματίες της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, όπως εκπαίδευση και ανάπτυξη προσωπικού, οργανωσιακή μάθηση, επιλογή προσωπικού, επιβράβευση και παρακίνηση εργαζομένων, talent management, οργανωσιακή κουλτούρα, διαχείριση της αλλαγής, συστήματα λογισμικού για την υποστήριξη των υπηρεσιών HR, εργασιακή νομοθεσία και νομολογία.

Με τον τρόπο αυτό, το HR Professional σας προσφέρει, όχι μόνο ειδησεογραφία του χώρου, αλλά και γνώση για τις εξελίξεις, τις νέες εφαρμογές και τάσεις, τα best practices και τις πιο πρόσφατες έρευνες.

Ακολουθεί η αίτηση συνδρομής στο HR Professional,  την οποία και μπορείτε να στείλετε συμπληρωμένη στο fax 210 661 7778.

HR Professional (PDF)

Αίτηση Ετήσιας Εταιρικής Συνδρομής στο HR Professional

Αίτηση Ετήσιας Συνδρομής Εξωτερικού στο HR Professional

Αίτηση Ετήσιας Φοιτητικής Συνδρομής στο HR Professional
Για οποιαδήποτε πληροφορία, σχετικά με την συνδρομή σας σε κάποιο από τα προϊόντα μας, επικοινωνήστε με το τμήμα συνδρομών:

Αμαλία Ψιλούδη
Τηλ: 210 661 7777, εσωτ. 231
email: [email protected]