Τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ, Γιώργο Βέη, επισκέφτηκε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργος Κουτρουμάνης, την Παρασκευή 8 Ιουλίου, προκειμένου να συζητήσουν την συνδρομή του ΑΣΕΠ για την υλοποίηση των προγραμμάτων της Κοινωφελούς Εργασίας. Στόχος του Υπουργείου Εργασίας είναι μέσα από τη συμμετοχή του ΑΣΕΠ να διασφαλιστεί πλήρως η αντικειμενικότητα στην εφαρμογή των κριτηρίων για την επιλογή των ανέργων που θα απασχοληθούν στα προγράμματα.

Ο Γ. Βέης ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα του Υπουργού Εργασίας, έτσι ώστε να διασφαλιστεί με τη συνδρομή και του ΑΣΕΠ η απόλυτη διαφάνεια και αντικειμενικότητα στην υλοποίηση των προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας. Οι τεχνικές λεπτομέρειες θα αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης των υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας με στελέχη του ΑΣΕΠ τις επόμενες ημέρες. Επισημαίνεται ότι τα προγράμματα έχουν προκηρυχθεί στο σύνολό τους για όλες τις Περιφέρειες της χώρας και προβλέπεται να αξιοποιηθούν από 55.000 ανέργους.